Dịch vụ KTS mặt đất DTT

HẠ TẦNG DTT – GÓI CAO CẤP

Gói Cao cấp của MobiTV đáp ứng nhu cầu xem truyền hình thỏa thích của các khách hàng đăng ký sử dụng trên hạ...

HẠ TẦNG DTT – GÓI CƠ BẢN

Gói Cơ bản của Truyền hình mobiTV dành cho những khách hàng đăng ký sử dụng trên hạ tầng truyền hình số mặt đất...

Hạ tầng DTT Miền Nam- Gói kênh SCTV+

(MobiTV) - Từ ngày 26/6/2016, MobiTV không tiếp tục cung cấp riêng lẻ nhóm kênh SCTV trên hạ tầng truyền hình kỹ thuật số mặt...